Private equity

In 2005 richtte de Vlerick Group samen met vier andere gelijkgestemde ondernemers Pentahold op. Pentahold neemt meerderheids- of substantiële minderheidsparticipaties in middelgrote bedrijven. In tegenstelling tot traditionele private equity fondsen heeft Pentahold geen beperking wat betreft de investeringshorizon voor een participatie. Dit sluit volledig aan bij de langetermijnvisie die de Vlerick Group er ook op nahoudt.

Pentahold is actief binnen de Benelux en investeert risicokapitaal en/of mezzanine financiering in ondernemingen die actief zijn in traditionele sectoren alsook in retail.

Groeikapitaal

In lijn met haar visie en doel investeert de Vlerick Group ook groeikapitaal om startende ondernemers of ondernemers met een groeiplan te ondersteunen.  Zie voor meer info IV VLERICK GROUP ALS PARTNER

.