De Vlerick Group heeft de ambitie om als onafhankelijke, internationaal ondernemende en financieel-industriële groep waarde op lange termijn te creëren

Volgende principes liggen aan de grondslag van onze visie

Krachtenbundeling

We geloven sterk in het bundelen van onze krachten met complementaire partners. Wij hebben dan ook een aantal van onze 100% dochterondernemingen laten samensmelten met andere bedrijven, zowel in binnen- als buitenland. Hierbij beklemtonen we steeds het menselijke aspect. We gaan enkel in zee met ondernemers die we waarderen en vertrouwen.
 
 

Ondernemerschap

Ondernemerszin ligt aan de grondslag van onze groep en dit willen we blijven koesteren.

Langetermijnvisie

We leveren geduldig kapitaal . We hebben geen financiële targets op korte termijn maar kijken doorheen cycli, om op duurzame wijze waarde te creëren.

 

 

 

Maatschappelijke relevantie

We pogen met onze activiteiten ook maatschappelijke waarde te creëren. We investeren bij voorkeur rechtstreeks in bedrijven om zo de reële economie te ondersteunen.