Investeringssegmenten

Publiek genoteerde ondernemingen

We investeren bij voorkeur door kapitaalsverhoging om de ondernemingen te laten groeien of bij uitstap van een hoofdaandeelhouder om zodoende de verankering en de duurzaamheid van de onderneming te steunen.

 

Private ondernemingen met een zekere maturiteit

We investeren in private ondernemingen die een stabiel en gezond rendement op hun aangewend kapitaal combineren met ambitieuze maar realistische groeiplannen.

 

Startende ondernemingen of ondernemingen die nood hebben aan vers kapitaal

We ondersteunen ook starters of ondernemingen die een sterke terugval hebben gekend. Dit gebeurt na zorgvuldige analyse van de haalbaarheid van het business plan en op basis van een groot geloof en vertrouwen in de ondernemer.We ondersteunen ook starters of ondernemingen die een sterke terugval hebben gekend. Dit gebeurt na zorgvuldige analyse van de haalbaarheid van het business plan en op basis van een groot geloof en vertrouwen in de ondernemer.

De menselijke factor is cruciaal. Wij gaan in zee met ondernemers in wie we sterk geloven en het volste vertrouwen hebben.

Onze unique selling proposition als partner

De Vlerick Group is een investeerder op lange termijn die geduldig kapitaal ter beschikking stelt en aan ondernemers het vertrouwen en de ruimte geeft om de beoogde ambities te realiseren.

De operationele inmenging is beperkt maar toch is de Vlerick Group een actieve investeerder die waarde wil toevoegen. Dit omvat zowel het gezamenlijk uitzetten en monitoren van de strategie als het ter beschikking stellen van ons netwerk en onze knowhow.